• 13 LIP 18

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni do Inspektoratu BHP i OP inspektora/specjalistę ds.ochrony p.poż.

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni do Inspektoratu BHP i OP inspektora/specjalistę ds.ochrony p.poż ( ½ etatu ). Zakres obowiązków: Prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli z zakresu ochrony p.pożarowej w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestniczenie w opracowywaniu wieloletnich programów i planów poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w Uczelni. Inicjowanie i podejmowanie działań propagandowo-uświadamiających (prewencyjnych) w zakresie zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego i

  • 04 LIP 18

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni radcę prawnego

  Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie zatrudni do Działu Prawnego radcę prawnego. Wymagania: posiadanie uprawnień Radcy Prawnego (wpis na listę), minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą prawną przedsiębiorców lub podmiotów publicznych, bardzo dobra znajomość procedury cywilnej i administracyjnej, doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, Prawo Budowlane, Prawo

  • 07 MAJA 18

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni: inspektora robót sanitarnych

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni: inspektora robót sanitarnych Wymagania: uprawnienia w zakresie inspektora nadzoru robót sanitarnych, doświadczenie na w/w stanowisku. Podanie drogą elektroniczną należy składać na adres: sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Uniwersytet Szczeciński, Sekretariat Kanclerza Aleja Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin w terminie do 30.07.2018 roku.  

  • 30 STY 18

  Rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 r.

  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 r.   W następujących jednostkach: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.   Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego: 20 marca 45 osób,