• 24 STY 20

  Uniwersytet Szczeciński poszukuje osoby do pracy na stanowisko specjalista informatyk w Uczelnianym Centrum Informatycznym (UCI)

  Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI) Uniwersytetu Szczecińskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Specjalista Informatyk:

  Zakres obowiązków:

  • nadzór nad funkcjonowaniem oraz utrzymywanie infrastruktury serwerowej w środowisku Windows, Unix oraz w środowisku zwirtualizowanym;
  • współpraca z zespołem infrastruktury sieciowej oraz sekcją wsparcia użytkowników;
  • rozwiązywanie problemów sieciowych i serwerowych;
  • współpraca z kadrą naukową i jednostkami US;
  • udział w projektach realizowanych na US;
  • utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy użytkowników;
  • obsługa i dokumentacja zgłoszeń oraz wdrażanych przez siebie rozwiązań;
  • rozwój i utrzymanie usług Active Directory.

  Wymagania

  • wykształcenie wyższe, kierunkowe (informatyczne lub podobne);
  • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy przy administrowaniu serwerami;
  • zaawansowana wiedza w zakresie administrowania systemami Linux (Debian, CentOS), FreeBSD, Windows Server;
  • doświadczenie w administrowaniu Windows Server 2008 i/lub 2012 oraz usługami Active Directory;
  • znajomość zagadnień związanych z sieciami na poziomie CCNA i usługami sieciowymi (HTTP, FTP, DHCP, DNS);
  • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (środowiska Vmware oraz Hyper-V);
  • znajomość zagadnień związanych z macierzami dyskowymi i sieciami SAN;
  • bardzo dobra znajomość oprogramowania Apache2, Nginx, PureFTPD, PHP-FPM, MySQL;
  • znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem sieci i usług (Nagios, Cacti, LibreNMS);
  • znajomość tematyki bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa stacji roboczych;
  • znajomość konfiguracji popularnych serwerów usług;
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
  • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność efektywnej pracy w zespole;
  • wysoka motywacja do pracy, kreatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność i inicjatywa;
  • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • odpowiedzialność, sumienność i dokładność;
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

  Mile widziane:

  • znajomość oprogramowania urządzeń marki Fortinet (Fortigate, FortiWeb);
  • znajomość oprogramowania z rodziny Microsoft System Center;
  • znajomość zagadnień związanych z serwerami Radius;
  • umiejętność programowania w językach skryptowych (bash, Perl, Python, PHP);
  • doświadczenie oraz zaawansowana znajomość administracji baz danych MySQL/MSSQL (kopie zapasowe, replikacja, load-balancing);
  • prawo jazdy kat B wraz z własnym środkiem transportu;

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w instytucji o ustabilizowanej pozycji;
  • pełny wymiar etatu;
  • możliwość rozwoju i samorealizacji;
  • dodatkowe szkolenia oraz zdobywanie cennego doświadczenia w pracy z najnowszymi technologiami;
  • uczestnictwo w szkoleniach;
  • miłą atmosferę pracy.

  Wymagane dokumenty:

   

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

   

  Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 28.02.2020 r. na adres:
  rekrutacja-uci@usz.edu.pl

   

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonu:

  Uczelniane Centrum Informatyczne US – 91 444 1179