• 21 STY 20

  Uniwersytet Szczeciński poszukuje osoby do pracy na stanowisko starszy ekonomista w Dziale Płac.

  Umowa o pracę na okres próbny (wymiar etatu: 1).

  Wymagania:

  1. wykształcenie ekonomiczne (wyższe lub średnie z co najmniej 5 letnią praktyką)
  2. znajomość  przepisów:
  • prawa pracy w zakresie wynagradzania za pracę i innych świadczeń,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  1. znajomość obsługi programu Płatnik,
  2. znajomość rachunkowości.

  Wymagane dokumenty:

  Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza US w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II 31, pok. 109, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl  w terminie do 28.02.2020 r.

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać w Dziale Płac pod nr telefonu 91-444-11-25.