• 01 LUT 18

  Specjalista ds naukowo-techniczny

  Dziekan  Wydziału Matematyczno-Fizycznego prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  ogłasza konkurs na stanowisko

  pracownika naukowo – technicznego  w Instytucie Fizyki (stanowisko: specjalista naukowo – techniczny)

  Wymiar etatu: 1/1                        

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk fizycznych lub technicznych,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

  Planowany zakres czynności:

  • wspomaganie eksperymentalnych badań naukowych poprzez zajmowanie się aparaturą badawczą,
  • zajmowanie się fizycznymi pracowniami dydaktycznymi,
  • tworzenie nowych doświadczeń fizycznych (modernizacja istniejących) w ramach demonstratorni.

  Wymagania dodatkowe:

  • dokładność, samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i zaangażowanie,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
  • dyspozycyjność.

    Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na etat pracownika naukowo – technicznego, adresowane do Dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, 71-670 Szczecinie,
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (oryginał do wglądu),
  • curriculum vitae (CV), inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydata,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. )

  termin składania ofert do 23.02.2018r.

  Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

  Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego

  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  Wielkopolska 15 70-451 Szczecin

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście pod wskazanym wyżej adresem, pokój 108.

  Uczelnia nie zwraca kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.