• 12 MAR 18

  Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Szczecińskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Inspektor/Specjalista ds. bhp

  Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Szczecińskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

  Inspektor/Specjalista ds. bhp

  Zakres obowiązków:

  • Realizacja obowiązków służby bhp wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Oceny ryzyka zawodowego (analiza zagrożeń),rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka zawodowego.
  • Sprawowanie kontroli nad warunkami pracy, skuteczne egzekwowanie przepisów oraz zasad bhp, jak również doradztwo w tym zakresie.
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uczelni, uczestniczenie w odbiorach nowo budowanych lub modernizowanych obiektach.
  • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp.
  • Prowadzenie dokumentacji powypadkowej oraz chorób zawodowych.
  • Inicjowanie, proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w Uczelni oraz motywujących pracowników do bezpiecznych zachowań.
  • Współpraca z organami zewnętrznymi w zakresie bhp (instytucje, firmy zewnętrzne).

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, wymagane kwalifikacje do prowadzenia zagadnień bhp.
  • Minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku związanym z zagadnieniami.
  • Znajomość  obowiązujących przepisów  z zakresu.
  • Umiejętność organizacji własnej pracy , samodzielność.
  • Odporność na stres,  komunikatywność.
  • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenie prezentacji multimedialnej MS Power Point.

  Wymagane dokumenty:

  List motywacyjny i cv. Kopie dyplomu ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów.

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w instytucji o ustabilizowanej pozycji.
  • Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń.

  Oferty należy przesyłać do dnia  31.03.2018 r. na adres : rekrutacja-bhp@usz.edu.pl