• 16 PAŹ 17

  INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO, INSPEKTOR NADZORU ROBÓT SANITARNYCH, INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni:
  inspektora nadzoru budowlanego


  wymagania:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru minimum 3 lata.

  inspektora nadzoru robót sanitarnych
  wymagania:

  • uprawnienia budowlane w zakresie inspektora nadzoru instalacji sanitarnej,
  • doświadczenie na ww. stanowisku minimum 3 lata.

  inspektora nadzoru robót elektrycznych
  wymagania:

  • uprawnienia budowlane w zakresie inspektora nadzoru robot elektrycznych,
  • doświadczenie na ww. stanowisku minimum 3 lata.

  Składanie ofert:

  • w wersji papierowej: sekretariat Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 31 I piętro pok. 108
  • w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl

  Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r.