• 28 LUT 18

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta w Biurze Organizacji, Nauki i Kształce

  Dziekan

   Wydziału Prawa i Administracji

  Uniwersytetu Szczecińskiego

  ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta
  w Biurze Organizacji, Nauki i Kształcenia

  1. 1. Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku, m.in.:
  • kancelaryjno-biurowa obsługa Wydziału Prawa i Administracji,
  • obsługa systemu Egeria Edukacja,
  • obsługa strony internetowej na platformie WordPress,
  • obsługa katedr i pracowników naukowo-dydaktycznych,
  • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji,
  • przyjmowanie i obsługa interesantów.

   

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego,
  • umiejętności obsługi urządzeń biurowych oraz doskonałej znajomości obsługi programów pakietu MS OFFICE,
  • umiejętności w zakresie obsługi platformy WordPress,
  • umiejętności analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
  • umiejętności pracy w zespole,
  • zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności,
  • komunikatywności, samodzielności.

   

  Kandydat zobowiązany jest złożyć:

  • wniosek o zatrudnienie;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

   

  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Prawa i Administracji

  1. Narutowicza 17A (pok. 116)

  70-240 Szczecin

   

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 marca 2018 r.

   

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.